Image
Jak wygląda sesja? 

Cechą zasadniczą tej terapii jest to, że tu klient nie opowiada godzinami o swoich problemach, redukując jedynie skutki traumy czyli napięcia z nią związane a nie jej przyczynę. Terapeuta nie potrzebuje wiele czasu na dotarcie do tzw. problemu źródłowego. W skrajnych przypadkach trwa to najwyżej 15 minut. Potem sesja to już konkretne prowadzenie klienta z zastosowaniem procesów i technik opracowanych przez dr-a McFertriga. W istocie Tak prowadzony klient uzdrawia się sam.
Sesje trwają od 1,5 do 2,5 godziny, w zależności od zgłoszonego problemu.

  • Istnieje reguła trzech sprawdzeń.
  • Każda sesja kończy się sprawdzeniem czy nastąpiło uzdrowienie?
  • Następnie sprawdza się efekty sesji w odstępach nie dłuższych niż tydzień jeszcze dwukrotnie.
  • Klient płaci za efekt sesji. Jeśli klient i terapeuta stwierdzą, że brak jest efektów terapeuta zwraca lub nie pobiera opłaty za przeprowadzoną sesję.
  • Po zapoznaniu się przez terapeutę z problemem klienta, określa on ile sesji jest potrzebnych na wyleczenie problemu.
  • Każda dodatkowa sesja, ponad to co zdeklaruje terapeuta jest darmowa.