Image

Krótki rys historii odkrycia i powstania  terapii WHH

Do niedawna jeszcze uważano, że osoba odznaczająca się wyjątkowym zdrowiem psychicznym, to osoba, która posiada wszelkie cechy zapewniające osiągnięcie w życiu powodzenia. Takie podejście jednak nie mówiło czym taka osoba różni się od innych ludzi. Ostatnio uzupełniono tę koncepcję o pojęcie „wewnętrznej jakości życia”, która jest niezależna od okoliczności zewnętrznych w jakich dana osoba się znajduje a która objawia się odczuwaniem w naturalny sposób szczęścia, radości, optymizmu, spokoju. Któżby tak nie chciał? W jaki sposób zatem to osiągnąć? Grant McFertrige, Kanadyjski inżynier elektronik, żył od dziecka przez wiele lat w stanie, który później określił jako Ścieżka Piękna. Był wolny od lęków o przyszłość i trudno mu było zrozumieć zachowania większości ludzi, które jak sam pisze, nie miały dla niego sensu. W wieku 24 lat odkrył, że ludzie „funkcjonują w zgeneralizowanym lęku, który projektują na wszystko, co dzieje się w ich życiu, a to z kolei wpływa na ich zachowanie.” Diametralna zmiana nastąpiła u niego kiedy w wieku 29 lat , w trakcie rozwodu całkowicie utracił ten stan. Zrozumiał jak bolesna i pełna udręki może być przeciętna ludzka świadomość, która nie pozwala „odpuścić” ludziom ich problemów kiedy tego naprawdę chcą, że dla nich taka opcja nie istnieje. McFertrige pisze:

„Nagle moja przeszłość zaczęła zawierać mnóstwo bolesnych pod względem emocjonalnym wspomnień… …Zniknęło poczucie bycia żywym człowiekiem i odczucie życia wokoło. Prawdy duchowe, które wcześniej zdawały mi się tak oczywiste, że nie rozumiałem czemu ludzie o nich tak często rozprawiają, nagle stały się czymś, o czym trzeba mi było opowiadać i co należało zapamiętać. Cały czas odczuwałem brak bezpieczeństwa. Zacząłem oceniać ludzi zamiast interesować się tym, co robili. Z obecnej perspektywy wiem, że utraciłem wtedy stan zwany Ścieżką Piękna (Beauty Way) – nazwa wywodząca się z kultury Indian amerykańskich. W ciągu kolejnych dziesięciu lat starałem się odzyskać to co utraciłem. Była to ogromna dla mnie strata, kilkukrotnie rozważałem popełnienie samobójstwa – uważałem bowiem, że nie warto żyć w przeciętnym stanie świadomości.”

Po wielu latach poszukiwań, ukończeniu studiów psychologicznych Grant McFertrige odkrył klucz do zrozumienia braku stanów szczytowych u ludzi. Tym kluczem była trauma. Założył Instytut Badania Stanów Szczytowych (ISPS – Institute for the Study of Peak States). Poznając coraz lepiej to zagadnienie, opracował terapię Uzdrawiania Całym Sercem (Whole Hearted Healing)- WHH i stosował ją, by zrozumieć i wyeliminować traumę ze swojego życia. Obecnie ISPS szkoli wielu terapeutów na całym świecie, również i w Polsce. Techniki opracowane w dziale badawczym Instytutu są gruntownie sprawdzane pod względem bezpieczeństwa na terapeutach Instytutu przed wprowadzeniem ich do stosowania w ogólnie dostępnych procesach terapeutycznych Instytutu. Istnieje poza tym zasada pełnej odpowiedzialności terapeuty za efekt. Oznacza to, że brak efektu terapeutycznego mimo poświęconego klientom przez terapeutę czasu nie podlega opłacie, co w przypadku innych terapii nie ma miejsca.